Carnegie Logo
KundinformationHär hittar du information som kan vara bra att ha för dig som är kund hos Montrose, till exempel villkorsdokument, information om insättningsgarantin och investerarskyddet och hur du gör om du har synpunkter på våra tjänster.
InsättningsgarantiInsättningsgarantin är en statlig skyddsmekanism som säkerställer att dina pengar är trygga hos banken. Om banken skulle gå i konkurs, garanterar staten att du får tillbaka dina insatta medel, upp till 1 050 000 kronor. Detta skydd gäller både för privatpersoner och företag och täcker alla typer av konton hos banken. Vad gäller?Medel insatta på depå-/konto som öppnats via Montrose finns hos Carnegie Investment Bank AB (Carnegie) som depåinstitut och omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Insättningsgarantin täcker upp till 1 050 000 kronor per kund och institut. Vid vissa specifika livshändelser, som försäljning av privatbostad eller avgångsvederlag, kan insättaren ansöka om ytterligare ersättning om upp till 5 miljoner kronor, för insättningar som gjorts högst 12 månader före garantibeslutet.När betalas ersättningen ut?Riksgälden betalar normalt ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag Carnegie försätts i konkurs eller Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in. I vissa fall kan Riksgälden besluta om att skjuta upp utbetalningen.Vem omfattas av insättningsgarantin?Garantin gäller för alla kunder, både privatpersoner och företag. Om ett konto är gemensamt för två eller flera personer, räknas varje person separat. Detta innebär att makar med ett gemensamt konto kan få upp till 2 x 1 050 000 kronor, det vill säga maximalt 2 100 000 kronor per institut.UndantagInsättningsgarantin omfattar inte insättare som är banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder, alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, regioner, kommuner eller statliga myndigheter.För mer information om insättningsgarantin, besök Riksgäldens hemsida.
Investerarskyddet hos MontroseOm Carnegie skulle gå i konkurs och du inte kan få ut dina värdepapper eller pengar, kan investerarskyddet hjälpa dig. Du kan få ersättning upp till 250 000 kronor.Vad händer vid konkurs?Dina värdepapper hålls separat från institutets tillgångar. Skulle institutet ändå inte kunna lämna ut dina värdepapper, täcker investerarskyddet förluster upp till 250 000 kronor.Riksgälden hör av sigOm skyddet aktiveras kontaktar Riksgälden dig. Kom ihåg att du måste ansöka om ersättning inom ett år från konkursbeslutet.Vem omfattas?Skyddet gäller alla, både privatpersoner (även omyndiga) och företag. Varje person på ett gemensamt konto räknas separat.Vad omfattas?Skyddet gäller värdepapper och pengar som ditt institut hanterar vid investeringstjänster, som köp, försäljning eller förvaring av aktier och obligationer.ErsättningsbeloppErsättningen baseras på marknadsvärdet vid konkurstillfället. Investerarskyddet täcker inte värdeförändringar efter konkursen.
SynpunkterDina synpunkter är oerhört viktiga för oss. Om du inte är nöjd med någon av våra tjänster, vill vi gärna höra det! Din feedback hjälper oss att bli bättre.ReklamationerÄr du missnöjd med hur vi har hanterat en värdepappersaffär eller någon annan tjänst? Hör av dig till oss så snart som möjligt! För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt, är det bra om du kan ge oss detaljer om när och hur affären gjordes, samt vad som sades då. Börja gärna med att kontakta Montrose Kundrelationer via Montrose-appen, på telefon 0771-36 36 30 eller skicka ett mejl till support@montrose.io.KlagomålOm du efter första kontakten fortfarande inte känner dig nöjd, kan du vända dig till vår klagomålsansvarige. Skicka ditt klagomål till klagomålsenheten på Montrose, Carnegie Investment Bank AB, Klagomålsansvarig, 103 38 Stockholm.Spara dina dokumentFör att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt är det bra om du sparar alla dokument som rör ditt ärende, som avräkningsnotor, kontoutdrag och depåförteckningar. Det kan också vara bra att ha egna anteckningar eller datorutskrifter.Hjälp utifrånVill du prata med en oberoende part? Då kan du kontakta Konsumenternas bank- och finansbyrå eller Konsumenternas Försäkringsbyrå.Allmänna reklamationsnämnden (ARN)Om du inte är nöjd med vårt svar på din reklamation eller ditt klagomål, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). De kan pröva ditt ärende om det rör ett visst minimibelopp. Mer information och anmälningsblanketter hittar du på ARN:s webbplats. Tänk på att anmäla inom den tid som ARN anger.Prövning i domstolDu har alltid möjlighet att gå vidare till domstol. Om du överväger detta rekommenderar vi att du kontaktar en advokat som kan ge dig råd om dina chanser att lyckas och hjälpa dig med processen. Kolla också om din försäkring täcker advokatkostnader eller om du kan få allmän rättshjälp.